DEKLARATION

”ATT DEKLARERA LÅTER ENKLARE ÄN VAD DET ÄR”

Varje år ska både företaget och du som ägare lämna in era deklarationer till Skatteverket. Inkomstdeklarationen bygg på bokslutet och företagets transaktioner under räkenskapsåret. För att deklarationen ska bli rätt skall bokföringen vara i sin ordning och stämma överens med företagets transaktioner.

Du som driver företag behöver en strategi både för företagets och din egen deklaration. Du kan antingen låta Vatila sköta hela jobbet åt dig eller använda oss som stöd i din deklarationsprocess, till exempel för att göra skatteberäkningar och säkerställa att du följer de senaste skatt- och redovisningsreglerna.

Varukorg