BOKSLUT

Då det är dags för bokslutet bestämmer vi möten med våra kunder för att gå igenom årets alla händelser och kontrollerar att den löpande bokföringen har gått till på rätt sätt.

Det som är väsentligt att gå igenom innan bokslut är följande:

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Aktiebolag ska framställa en årsredovisning där även en verksamhetsberättelse skall ingå. som Vatila kan hjälpa till att framställa. Tack vare årets bokföring är böckerna redan i gott skick när vi sätter igång. Men det är ändå en hel del arbete som skall göras med årsredovisningen. Tack vare bokslutsarbetet fastslås hur mycket pengar som bör delas ut till bolagets ägare, och behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslutet bistår Vatila även med det.

En väl framtagen och genomarbetad årsredovisning är ett krav för att en auktoriserad revisor skall godkänna densamma. Om bokföringen och årsredovisningen skall genomgå revision vill säga. Är bolaget tillräckligt litet råder det sedan ett par år inte längre ett krav på att revision ska göras. Kan man därför på grund av bolagets storlek välja bort revisor är det ofta en god idé som sparar många tusenlappar. Självklart hjälper vi även till med detta om det är aktuellt för ditt företag. Krävs en revision p.g.a. bolagets storlek har Vatila även goda kontakter med revisionsbyråer och sköter all nödvändig dialog med revisorn.

Varukorg